Проект „Твоят час“
           В Първо основно училище „Кочо Мавродиев“ през учебната 2017/2018 година
работи по проект „Твоят час“  и са сформирани следните клубове:
Клуб "Вълшебни танци"
Клуб "Букварино"
Клуб "Занимателна математика"
Клуб "Смятането било лесно"
Клуб "Празничен календар"
Клуб "Математиката в игра"
Клуб "Математиката без граници"
Клуб "Ограмотяване"

МУЛТИКОМ® 2000-2017