Обществен съвет
МУЛТИКОМ® 2000-2019
назад
Председател:
Антония Мантарлиева

Членове:
Методи Бисерков - представител на общината
Недялка Граматикова - представител на родителите
Радослав Стражаков - представител на родителите
Илка Въчкова - представител на родителите