Проект успех
МУЛТИКОМ® 2000-2010
Първо основно училище „Кочо Мавродиев” - гр. Петрич работи по проект успех. В училище работят следните клубни форми:

1. Таня Любенова Иванова - Ръководител ИИД на клуб
"Уча и се забавлявам”
2. Соня Александрова Касабова - Ръководител ИИД на клуб "Вълшебен свят"
3. Иван Стоянов Стоилов - Ръководител ИИД на секция „Баскетбол”
4. Вангелия Георгиева Бачева- Ръководител ИИД на клуб
"Вълшебството на танца"
5. Виолета Цветкова Николова - Ръководител ИИД на клуб 
"Светът през моите очи"
График за провеждане на извънкласните дейности по Проект „Успех” за учебната 2014/2015 година
Клуб
Ръководител на
ИИД
График
Начален час
Брой часове
Място на
провеждане/зала
Галерия
1
Клуб "Уча и се
забавлявам”
Таня Иванова
Вторник
13:00
2
Компютърен кабинет
№2
2
Клуб "Вълшебен свят"
Соня Касабова
Сряда
15:00
2
Училище
3
Секция "Баскетбол"
Иван Стоилов
Петък
14:00
2
Физкултурен салон
4
Клуб "Вълшебството
на танца"
Вангелия Бачева
Петък
14:00
2
Физкултурен салон
5
Клуб  "Светът през
моите очи"
Виолета Николова
Четвъртък
14.00
2
Стаята за
извънкласни дейности