Списък на учителския колектив
1. Аспарух Въчков - Директор
2. Севда Георгиева - заместник директор

3. Цветанка Димитрова - педагогически съветник
4. Димитринка Кьосева - учител в подготвителна група
5. Елисавета Янева- учител в подготвителна група
6. Вангелия Бачева - учител в подготвителна група
7. Илонка Мисарокова - учител в подготвителна група
8. Спасена Сидерова - учител начален етап
9. Славчо Панов - учител начален етап
10. Венета Дойчинова - учител начален етап
11. Виолета Ташева - учител начален етап
12. Цветелина Хаджиева - учител начален етап
13. Искра Маринкова - учител начален етап
14. Юлиана Алексова - учител начален етап
15. Виолета Николова - учител начален етап
16. Анна Митова - учител начален етап
17. Евелина Анастасова - учител начален етап с английски език
18. Таня Димитрова - учител ЦДО
19. Мария Лазарова - учител ЦДО
20. Мария Тупарова - учител ЦДО
21. Гичка Филипова - учител ЦДО
22. Катя Заркова - учител ЦДО
23. Василка Димитрова - учител ЦДО
24. Николина Ангелска - учител ЦДО
25. Златка Агова - учител по български език и литература
26. Мариана Василева - учител по български език и литература
27. Надя Василска - учител по история и цивилизации
28. Надка Токова - учител по английски език
29. Зорница Коцалова - учител по английски език
30. Андон Трайков - учител по биология и здравно образование и химия и опазване на
околната среда
31. Фатиме Изирова - учител по физика и астрономия
32. Соня Касабова - учител по математика
33. Величка Златкова - учител по математика и информационни технологии
34. София Атанасова - учител по география и икономика
35. Илиян Тасев - учител по музика
36. Иван Стоилов - учител по физическо възпитание и спорт
37. Пламен Циканделов - учител по физическо възпитание и спорт
38. Георги Мингачев - учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество
39. Запрян Кандиларов - ръководител на направление „ИКТ“
40. Иван Занчев - учител по хореография
41. Таня Димитрова - учител по религия
42. Галина Дуева - учител по религия в ПГ
МУЛТИКОМ® 2000-2019