Галерия
1. Коледно тържество
2. Коледна украса
3. Рисунка на асфалт
4. Oткриване на учебната 2011/2012г.
5.150 годишнината от рождението на К. Мавродиев
6. Откриване паметна плоча на К. Мавродиев
4. Oткриване на учебната 2013/2014г.
7. Ученически съвет.
МУЛТИКОМ® 2000-2017