Mатериална база
Комютърна зала 1
Комютърна зала 2
Физкултурен салон
Кабинет за подготвителен клас
Спечелени купи и награди
Медицински кабинет
МУЛТИКОМ® 2000-2017