Актуални новини
Прием в първи клас
Из най-новата история на училището
         Днес в училище „Кочо Мавродиев” се обучават 411 ученика, обхванати в 19 паралелки, от тях  3 подготвителни групи и 7 целодневни групи. За тяхното успешно обучение и възпитание се грижат 42 педагози с добра научна подготовка и педагогически опит.
Водени от разбирането, че успехите в учебно-възпитателната работа зависят преди всичко от професионалната компетентност на учителите, традиция стана провеждането на разнообразна вътрешно-методическа дейност, осъществявана и с помощта на специалисти от ЮЗУ „Неофит Рилски” и включваща по определена тематика и родителската общественост.
Сериозни усилия се полагат за подобряването и осъвременяването на материалната база в училището, като едно от условията за качествено и съвременно обучение на децата. През 2007 година изцяло се промениха външния вид и интериора на сградата и района. Към училищния комплекс се построи нова масивна сграда, която включва физкултурен салон, компютърен кабинет, лекарски кабинет, две стаи за подготвителната група и кабинет по музика. В училището има спортна площадка с оформени игрища за футбол, волейбол, баскетбол, фитнес на открито. Дворът на училището е добре поддържан, със зелени площи и места за отдих.
Резултат от полаганите усилия на ръководството и учителския колектив са завоюваните от учениците призови места: в национални конкурси за рисунка, поезия, математика; в национални състезания по безопасност на движението и различни видове спорт.
У В А Ж А Е М И
Р О Д И Т Е Л И
НАПРАВЕТЕ ВАШИЯ
УДАЧЕН ИЗБОР!
З А П О В Я Д А Й Т Е В
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ КОЧО МАВРОДИЕВ”
      / КВ. ДЪЛБОШНИЦА/ 
ПРИ НАС ПРЕДСТОИ
ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА
2018/2019 г. НА:
ПЪРВИ КЛАС - НАБОР 2011 г.
ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС
- НАБОР 2012 г.

Научи повече

Общински спортни игри 2017 Баскетбол финал 3-4 място
Гледай в YouTube


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Научи повече

Научи повече
Проект Твоят час
МУЛТИКОМ® 2000-2019